mİsyonumuz

Türk dili ve edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini inceleyen bir bölüm olduğu için bu alanın  tarihsel bağlamda bilimsel yöntemlerle araştırma ve incelemesini yapmak, sahanın incelenmemiş  ve araştırılmamış noktalarına ışık tutmak. Millet olma bilincimizi ayakta tutan kültürümüzün  yozlaşmasını ve kaybolmasını önlemek ve gelişmesine katkıda bulunmak;

Aynı şekilde mahallî kültür unsurlarını da araştırarak bunları yaşatmak ve milli kültüre dahil  olmalarına katkıda bulunmak, bununla birlikte çeşitli etkinliklerle kültür hayatını canlandırmak  suretiyle üniversitemizin bulunduğu şehir ve bölgeye karşı sorumluluğunu da yerine getirmek;  millî ve evrensel değerlerle toplumumuzu bütünleştirmek;

Eğitim seviyesi ve bilimsel araştırmalardaki kalitesiyle Türkiye ve dünyadaki Türkoloji  çalışmalarına katkı sağlamak, Türk millî eğitimine ve Türklük bilimine kaliteli eğitimciler ve  araştırmacılar yetiştirmek;

Düşünen, eleştiren, yorum yapabilen ve zengin kelime hazinesiyle desteklenmiş dil bilincine sahip  ve Türkçeyi doğru ve güzel kullanan öğrenciler yetiştirmek; onların kültürel birikimlerini  zenginleştirmek.

 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik