DUYURULAR

HABERLER
v

mİsyonumuz

Türk dili ve edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini inceleyen bir bölüm olduğu için bu alanın  tarihsel bağlamda bilimsel yöntemlerle araştırma ve incelemesini yapmak, sahanın incelenmemiş  ve araştırılmamış noktalarına ışık tutmak. Millet olma bilincimizi ayakta tutan kültürümüzün  yozlaşmasını ve kaybolmasını önlemek ve gelişmesine katkıda bulunmak;

Aynı şekilde mahallî kültür unsurlarını da araştırarak bunları yaşatmak ve milli kültüre dahil  olmalarına katkıda bulunmak, bununla birlikte çeşitli etkinliklerle kültür hayatını canlandırmak  suretiyle üniversitemizin bulunduğu şehir ve bölgeye karşı sorumluluğunu da yerine getirmek;  millî ve evrensel değerlerle toplumumuzu bütünleştirmek;

Eğitim seviyesi ve bilimsel araştırmalardaki kalitesiyle Türkiye ve dünyadaki Türkoloji  çalışmalarına katkı sağlamak, Türk millî eğitimine ve Türklük bilimine kaliteli eğitimciler ve  araştırmacılar yetiştirmek;

Düşünen, eleştiren, yorum yapabilen ve zengin kelime hazinesiyle desteklenmiş dil bilincine sahip  ve Türkçeyi doğru ve güzel kullanan öğrenciler yetiştirmek; onların kültürel birikimlerini  zenginleştirmek.

 

Vizyonumuz

Gerek Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerindeki diğer Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ve gerekse  yurt dışındaki Türkoloji çalışmaları yapan kuruluşlar içerisinde güvenilir, saygın ve alanında  otorite kabul edilen bir bölüm olmak. Bunu yapabilmek için de kaliteli bir eğitim vermek, akademik  etkinliklerde bulunmak;

Bölümün kalitesini ve başarısını devam ettirecek, daha ilerilere götürecek kendine güvenen,  öğrenmeye ve gelişmeye açık, donanımlı ve çalışkan araştırma görevlilerini bölüme kazandırıp  onların bilim etiğine ve toplumsal ve bilimsel sorumluluğa sahip kişilikli bireyler olarak yetişmelerini  sağlamaktır.

 

İLETİŞİM

İstek ve önerilerinizi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığımıza iletiniz. 

Telefon : 0 (236) 241 21 51

Adres   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Yunusemre/MANİSA

E-posta  : fef.turkdili@cbu.edu.tr

                  cbutde@hotmail.com
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik